De modulaire bouwmethode

Modulair bouwen is efficiënt

  • Door industrialisatie kan de kostprijs van een woning omlaag. Schaalvergroting bij de productie van bouwmateriaal brengt de prijs omlaag, net als standaardisatie, voorspelbaarheid en efficiëntie. Bouwplaatskosten worden lager en het percentage faalkosten (de fouten in het bouwproces) neemt sterk af.
  • Bouwen met prefab delen van biobased materiaal gaat sneller dan bouwen in beton, staal en baksteen. Het is lichter en kan met eenvoudige middelen in elkaar gezet worden. Niet alleen gaat daardoor de bouwtijd omlaag ook het transport van de modules van de fabriek naar de bouwplaats vraagt minder uitstoot.
  • Doordat fabricage van de modules in de fabriek plaatsvindt wordt de bouwtijd op de bouwplaats verkort. Hierdoor is er minder overlast van verkeer en komt er minder emissie vrij op de bouwplaats ter plekke (zie ook kader ’de bouwplaats wordt assemblageplaats’).
  • De circulariteit van gebouwen is een relatief nieuwe zienswijze in de bouwwereld. Circulariteit gaat over de mate waarop materialen zonder waardeverlies aan het eind van de functionele levensduur kunnen worden hergebruikt. Modulair bouwen zorgt voor standaardisatie en maakt demontabel bouwen mogelijk, daarnaast is hout vele malen gemakkelijker opnieuw te gebruiken dan bijvoorbeeld beton. Dit levert een aanzienlijk aanvullend milieuvoordeel op. 

Nederlandse industrialisatie kracht

Nederland is met haar kennis op het gebied van supply chain, logistiek en automatisering een gevestigde speler. Wij combineren de Nederlandse industrialisatie kracht met de nieuwe kennis van houtbouw. Er wordt minder ‘gebouwd’ maar er wordt meer ‘geassembleerd‘.

Modulair bouwen uitgewerkt in verschillende businesscases

Modular construction: From projects to products

Door: McKinsey

Het internationale onderzoeksbureau McKinsey heeft in juni 2019 een rapport gepubliceerd, waarin modulair bouwen wordt gepresenteerd als de toekomst van modern bouwen; met een mogelijke besparing van 50% in bouwtijd en 20% kostenbesparing.

Scroll naar boven