De Modulaire HoutKern bouwmethode

Een unieke en duurzame bouwmethode

De HoutKern Bouwmethode is een duurzame bouwmethodiek

Het bouwconcept is een combinatie van twee duurzaamheidsconcepten:

  • Het gebruik van biobased materiaal, en;
  • Een modulaire bouwtechniek. 

De HoutKern bouwmethode bestaat volledig uit CLT-hout en is als het ware een losse ‘bouwsteen’. Deze duurzame modulaire houten ‘bouwsteen’ wordt in een korte tijd, op een duurzame manier en met een lage emissie gebouwd. Woningen, schoolgebouwen, hotels en kantoren, met de HoutKern Bouwmethode kan een variëteit aan gebouwen worden gecreëerd.

De HoutKern Bouwmethode is samen met onze partners ontwikkeld

Belangrijkste voordelen HoutKern Bouwmethode:

Opbouw HoutKern module

Samenstel van vloeren, wanden en gevel
Samenstel van vloeren, wanden en gevel
Voorbeeld module inrichting
Voorbeeld module inrichting
Voorbeeld module inrichting 2.png
Voorbeeld gekoppelde modules

industralisatie

De HoutKern modules worden prefab gebouwd. Schaalvergroting bij de productie brengt de prijs omlaag, net als standaardisatie, voorspelbaarheid en efficiëntie. Geconditioneerde omstandigheden in de fabriek zorgen voor verhoogde kwaliteit en een afname van het percentage faalkosten. Door deze vorm van produceren kan de kostprijs van een woning omlaag. De snelle en kosten efficiënte bouwmethode heeft een gunstige werking op zowel de investeringskosten als de exploitatiekosten van de woningen.

Bouwmethode:

De bouwplaats wordt een assemblage plaats

Activiteit op de bouwplaats verminderen is duurzamer en kosten efficiënter

Modules assembleren op de bouwplaats

De HoutKern modules komen prefab uit de fabriek waarna op de bouwplaats de modules aan en op elkaar worden gemonteerd; de bouwplaats wordt een assemblage plaats.

Prefab bouwen zorgt voor een kortere bouwperiode op de bouwplaats en verminderende inzet van zware machines. Bouwen in hout is veel lichter waardoor er eerder geëlektrificeerde machines ingezet kunnen worden. Dit beperkt de stikstof- en fijnstof emissies en vermindert de overlast, ten behoeve van de gezondheid van de omwonenden en de bouwvakkers.

Meer informatie over de modulaire bouwmethode:

100% houtbouw tot 5 woonlagen

De HoutKern module kan tot 5 woonlagen vrij gestapeld worden zonder toepassing van een stalen of betonnen subkern. Tot nu toe is het in Nederland niet eerder toegepast dat gebouwen volledig in houtbouw worden uitgevoerd.

Hoogbouw tot 70 meter 

Wanneer het gebouw de hoogte ingaat wordt er gebruik gemaakt van een stalen hoofddraagconstructie. De houten modules worden als het ware in en aan de constructie gehangen. Deze constructie vraagt minimaal gebruik van staal. De modules kunnen gestapeld worden tot wel 80 meter hoog waarbij alle onderdelen van het gebouw inclusief trappenhuizen en liftschachten modulair (in losse modules) worden gebouwd.

Toepassingen

variëteit aan bestemmingen

Door de bouwstructuur kent de HoutKern module een variëteit aan bestemmingen

Grote variëteit van woningplattegronden en woningtypen

Door de modulaire opbouw van units met een breedte van 3 tot 3,5 meter en lengte van 7 tot 13 meter is het mogelijk om een grote variëteit van woningplattegronden en woningtypen te realiseren. Van kleine studio’s voor studenten, tot 2-, 3- en 4-kamerwoningen maar ook grotere openbare ruimtes als schoolgebouwen, hotels en kantoren zijn mogelijk.

Optoppen van bestaande gebouwen

Een andere mogelijkheid is om op bestaande (betonnen) gebouwen een extra laag van HoutKern modules toe te voegen. De HoutKern module is vier keer lichter dan een betonnen module. Dit maakt het gemakkelijk om de modules bovenop bestaande gebouwen te plaatsen, zonder dat ingrijpende veranderingen aan de bestaande constructie en fundatie nodig is.

Appartementen en woningen

Van kleine studio’s voor studenten, starterswoningen en tot 2-, 3- en 4-kamerwoningen.

Grote open ruimtes

Denk aan mogelijkheden als vergaderruimte, klaslokalen, ontvangsthallen en andere publieke ruimtes

Hotelkamer

Verschillende types hotelkamers met reguliere appartementen, longstay appartementen en penthouses.

Differentiatie en variatie per verdieping

Door de modulaire bouwmethode kunnen verschillende woningtypen en -plattegronden eenvoudig worden afgewisseld. 

Het is mogelijk om per verdieping en zelfs per module een differentiatie tot stand te brengen. Woonlagen kunnen worden afgewisseld met grote open ruimtes zoals kantoorruimtes, een sportschool of een supermarkt.

Circulariteit, duurzaamheid en energieneutraliteit

De HoutKern module is een circulair concept dat op een energiezuinige manier kan worden geproduceerd. Prefab bouwen zorgt voor een vermindering van emissie, een verkorte bouwtijd en een lagere kostprijs. Het is een bijzonder duurzame en flexibele manier van bouwen.

Duurzame transformatie van de Nederlandse Bouw

Nederland staat voor een flinke uitdaging voor wat betreft de bouwsector. De woningnood is hoog. Tot 2030 is er vraag naar ongeveer 800.000 goede en betaalbare woningen. Tegelijkertijd worden de eisen voor het bouwen steeds strenger. CO2 en stikstof uitstoot in combinatie met aangescherpte wet- en milieuregelgevingen zorgen voor grote complexiteit bij projectontwikkeling. De internationale bouwsector is een van de grootste CO2 uitstoters (verantwoordelijk voor 38% van de wereldwijde CO2-uitstoot) en zal de komende jaren een belangrijke rol moeten spelen in de verduurzaming van de maatschappij.

De Noordereng Groep heeft de HoutKern module ontwikkeld als oplossing voor het Nederlandse bouwvraagstuk. 

Hernieuwbaar

Biobased bouwmaterialen, zoals hout, stro en lisdodde, zijn natuurlijk gegroeid en hernieuwbaar. Ze zijn daarmee tegenhangers van traditionele bouwmaterialen als beton, baksteen en staal die niet opnieuw aangroeien.

Lage CO2 uitstoot bij productie

Hout legt tijdens de groei CO2 uit de atmosfeer voor lange termijn vast (biogene koolstofopslag). De CO2-emissie die plaatsvindt tijdens de productie van biobased bouwmateriaal is veel lager dan de emissies die optreden bij de productie van staal en beton. De CO2 komt niet vrij door verbranding of verrotting maar wordt voor lange tijd opgeslagen in gebouwen.

Licht materiaal

Hout is een lichter materiaal om in te bouwen dan traditionele bouwmaterialen, wat resulteert in reductie van materiaal en transport, beiden verantwoordelijk voor significante CO2-uitstoot.

Geen verspilling

Productie van hout kent geen verspilling, elk onderdeel van een gerooide boom kan worden gebruikt.

Circulair

Circulariteit gaat over de mate waarop materialen zonder waardeverlies aan het eind van de functionele levensduur kunnen worden hergebruikt. Modulair bouwen zorgt voor standaardisatie en maakt demontabel bouwen mogelijk, daarnaast is hout vele malen gemakkelijker opnieuw te gebruiken dan bijvoorbeeld beton.

Bouwen rondom naastgelegen natuura2000 gebieden

Door de lage emissie uitstoot op de bouwplaats, zijn de HoutKern modules zeer geschikt om rondom natuurgebieden te bouwen.

De helft minder CO2-uitstoot voor de bouwsector

Momenteel is de wereldwijde bouwsector verantwoordelijk voor 40% van de totale CO2-uitstoot. Om de klimaatdoelstellingen in 2030 te behalen dient de bouwsector in 2030 maar liefst 49% minder uit te stoten dan het niveau van 1999. Jaarlijks worden de wet- en milieuregelgevingen aangescherpt om dit doel te behalen.

Certificering

De HoutKern modules voldoen aan de laatste duurzaamheidvereisten (BENG en MPG), beschikt over een subsidiabele GPR-score (8+) en de vereisten voor een WELL Gold certificaat.

Sustainable Development Goals (SDG’s)

De HoutKern module draagt bij aan vijf SDG’s. Naast de primair SDG11 duurzame steden en gemeenschappen raakt het bouwconcept ook andere SDG’s. Dit komt onder meer door het gebruik van biosbased grondstoffen en het groene, energiezuinige karakter van de modules.

De HoutKern module is een fijne plek

Niet alleen duurzaam maar vooral ook prettig leefbaar

Onze visie op CO2 reductie en integrale benadering betaalt zich uit in de exploitatiefase. Gebouwen zijn energieneutraal wat leidt tot lagere gebruikskosten en reductie in CO2. Daarnaast is het gebouw gezond. Met toevoeging van groene elementen aan het ontwerp zoals beplanting en groene daken wordt bijgedragen aan een betere luchtkwaliteit en gezondheid.

Uitgangspunten architectonisch ontwerp

Meer informatie over de HoutKern bouwmethode?

Scroll naar boven