HOUT: HET BOUWMATERIAAL VAN DE TOEKOMST​

Hout is een biobased materiaal​

  • Biobased bouwmaterialen, zoals hout, stro en lisdodde, zijn natuurlijk gegroeid en hernieuwbaar. Ze zijn daarmee tegenhangers van traditionele bouwmaterialen als beton, baksteen en staal die niet opnieuw aangroeien.
  • Biobased materiaal is gemaakt van (ooit) levend organisme dat verwerkt is tot bruikbaar bouwmateriaal. Hout legt tijdens de groei CO2 uit de atmosfeer voor lange termijn vast (biogene koolstofopslag). De CO2-emissie die plaatsvindt tijdens de productie van biobased bouwmateriaal is veel lager dan de emissies die optreden bij de productie van staal en beton. De CO2 komt niet vrij door verbranding of verrotting maar wordt voor lange tijd opgeslagen in gebouwen.
  • Hout is een lichter materiaal om in te bouwen dan traditionele bouwmaterialen, wat resulteert in reductie van materiaal en transport, beiden verantwoordelijk voor significante CO2-uitstoot.
  • Productie van hout kent geen verspilling, elk onderdeel van een gerooide boom kan worden gebruikt.

Hout is geschikt voor industrialisatie

  • Prefab is het proces waarbij bouwelementen of volledige woningen in een fabriek geproduceerd worden en vervolgens naar de bouwplaats worden vervoerd om daar eenvoudig en snel in elkaar te worden gezet. Hout is bij uitstek geschikt voor industriële prefabricage. Het relatief zachte materiaal laat zich snel en zeer nauwkeurig bewerken tot bouwelementen.
  • Fabrieksmatige productie maakt de kwaliteit van het product hoog doordat onder geconditioneerde omstandigheden wordt geproduceerd.

Hoe zit het met de brandveiligheid?

Gelamineerd hout heeft een aanzienlijke brandvertragende werking. Bij brand verkoolt de eerste houtlaag, waarmee de zuurstoftoevoer naar de volgende laag wordt afgesloten.

Waar komt het hout vandaan?

Een duurzame Europese bossenstrategie zorgt voor een gezond bosbehoud en voldoende productiehout

Hout uit Nederland

In de Nederlandse Bossenstrategie gaat de voorkeur uit naar een hoogwaardige inzet van het geoogste hout vanuit klimaatperspectief. Op deze manier blijft de in het hout vastgelegde CO2 zo lang mogelijk opgesloten. In duurzaam beheerde bossen wordt minder hout geoogst dan dat er jaarlijks bij groeit, en wordt het bos beheerd om de biodiversiteit te versterken.

Onafhankelijk kennisinstituut Probos heeft recent een rapport uitgebracht over hoogwaardig houtgebruik in Nederland. Uit de ongeveer 400.000 hectare bos kan jaarlijks ongeveer 100.000 kubieke meter hout worden geoogst.

Hout uit Europa

In totaal is 38% van het landoppervlak van de 27 EU-landen plus het Verenigd Koninkrijk bedekt met bossen. Daarvan is meer dan 83% (134 miljoen hectare) beschikbaar voor houtoogst. De grootste Europese productielanden voor hout voor de bouwsector zijn Finland, Duitsland, Oostenrijk en Zweden.

Naar schatting wordt in de EU jaarlijks gemiddeld 65% van de bijgroei van het bos geoogst dat betekent dat de totale hoeveelheid bos dus toeneemt. Een verhoging van de oogst tot 80% van de bijgroei kan worden gerealiseerd zonder negatieve effecten op de natuurwaarde van de bossen. Hierdoor komt er jaarlijkse ongeveer 50 miljoen kubieke meter extra hout beschikbaar dat kan worden ingezet voor de bouw.

Resthout en sloophout verwerken in prefab delen

Niet alleen vers productiehout kan verwerkt worden tot engineered wood. Ook hout dat vrijkomt bij sloop en houtsoorten als vuren kunnen na veredeling (bijvoorbeeld platoniseren) worden toegepast. Zelfs hout dat voorheen werd gebruikt voor biobrandstof kan zo hoogwaardig worden hergebruikt, als plaatmateriaal of grondstof voor CLT.

Bouwen met hout uitgewerkt in verschillende businesscases

Bouwen aan een houten toekomst

Door: Circle Economy, Invest NL, ABN AMRO

In deze whitepaper worden de kansen voor houtbouw in Nederland onderzocht en op welke manier de gewenste schaalvergroting van houtbouw het beste te realiseren is. Er worden scenario’s geschetst die de mogelijke ontwikkeling van houtbouw laten zien, zowel vanuit het oogpunt van industrialisatie als van milieuwetgeving.

Scroll naar boven